“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

Sıkıntıların , bunalımların, huzursuzlukların, streslerin ve başarısızlıkların 

kaynağında; Güvensizlik, hedefsizlik, acizlik, miskinlik, uyuşukluk, aldanmışlık , 

pasiflik ve meçhuli bir kadere boyun eğmişlik gibi insana yakışmayan olumlar yatmaktadır.

Halbuki ; İnsan yücedir ve oluşta tüm varlığın sahibi olan bir değerdir.

İnsan , dünyanın en kıymetli varlığıdır.

İnsan , hayatın en büyük gücüdür.

İnsan, kendi hayatına kendi yargısıyla yön verecek güçtedir. İnsan kendi iradesine 

sahip olup, özlediği yaşayışı kendine seçecek ve onu yaşayacak yetkidedir.

Bütün mesele, insanın doğasında var olan bu gücünü, harekete geçirip, açığa 

çıkarmaktır.

- İnsanlara özlerinde mevcut olan bu güçlerini tanıtıp, güçlerini nasıl harekete 

geçireceklerinin yollarını gösterir.

- İnsanları, kendilerine tanıtarak, sahip oldukları gayret, iddia, azim,karar, 

mücadele, yarış, araştırma, geliştirme, güven, cesaret, ciddiyet, dikkat, anlayış, takdir, 

sevgi gibi atıl kalmış güçlerin açığa çıkmasına yardımcı olur.

- Dirençli, içten yeterli, uyanık, ayık, gerçek bilgili, tuttuğunu koparan, iş ve 

mesleğinde en ileri olan , hiçbir etki ve dış tesir altında kalmadan yalnız kendi özüne 

dayanıp, kendi kararları ile yaşayan insanlar oluşturur.

- Üyelerinin, akıllarını müsbet bilim ışığında çalıştırmaya teşvik ederek değer 

yargılarını işletip, iradelerine hakim olan insanlar haline getirir.

- İnsanların zekalarını güçlendirip yeteneklerini geliştirecek, her engeli 

aşacak, her güçlüğü yenecek, her istediğini yapabilecek ve istemediklerini de 

yapmayacak güce ulaşmalarını sağlamaya çalışır.

Yukarıdaki Bu Gerçekler Işığında, Derneğimiz;

İnsan Yüceliğini Gerçekleştirme Derneği Olarak Özetle İstiyoruz ki;

• Her insan dirençli olsun , içten yeterli olsun, uyanık bilgin olsun, kendini iyi 

tanısın, haklı başarılarıyla kendisi yine kendisini kutlasın.

• Aklını çalıştırıp, değer yargısını işleterek, güçlü zeka sahibi olup, iradesine 

sahip olsun.

• Böylece , iç barışına ve vicdan özgürlüğüne ulaşıp, kendine saygı duyarak, daima boynu dik, alnı açık, yüzü ak olarak hür ve gür yaşasın. 
 

HEDEF; İNSANLIK ŞEREFİNE ULAŞMAKTIR

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz