“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”
 • Suigarin Nedir? 15 Nisan 2015
  Suigarin, "Sevgi bozucu, kin ve nefret uyandırıcı, ümit kırıcı, güven sarsıcı, moral bozucu, insanları bir birinden soğutucu, karamsar konuşma ve davranışlar yapmak" anlamına gelen bir kavramdır. Suigarin dinimizde büyük günah olarak kabul edilmektedir ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından biz Müslümanlara kesin olarak yasaklanmıştır.
 • ANLAYIŞ VE ANLAMA ÇEŞİTLERİ 03 Ekim 2011
  Anlayış; insanı ispattır. Has yapıdaki anlayış; ciddiyetin, dikkatin teşkilatından olan anlayıştır. Anlayış; insanı ispat eden varlıktır. Bütün ilişkileri, ilişkilerin içerisindeki maksadı malumların manasını tespit eder.
 • Amaç 08 Ocak 2011
  Sonsuz hayatın seyrinde her şey maksattır, insan amaçtır. Ancak insan deyince fizik yapısını kullanan yani niteliğini kastediyoruz. Amaç derken kişiliği ile, yetkili sahipliği ile bütün bir insana, amaç diyoruz.
 • Gerçekçilik 08 Ocak 2011
  İnsan öz güdümlerinden olan gerçekçilik, gereklilik güdümüdür. İnsanın bütün güdümlerinin itişini tahakkuka zorlar. Ayrıca, insanın düşüncelerini, inanmalarını, kabul ve kullanacaklarını, sevk ve idarelerinin gerçek olmasını isteyen ve zorlayan güdümüdür. Uygulu olan, gerçekçiliğinin takdiriyle şahsiyetli ve mutlu olur. Tatminkâr yaşar.
 • Dayanak Nedir? 08 Ocak 2011
  Yaşatanı, her fert yaşadığı yerde, yani kendi gövdesinin can merkezi neresi ise kendinde, o noktayı bulması, ona cidden güvenip dayanması gerekir. Güvenç, bir de başka şeye bağlanırsa hiçbir şey olamaz...
 • Sadaka Nedir? 08 Ocak 2011
  Sadakanın kelime anlamı; sadakat, doğruluk, ciddiyet ve özdenliktir. Sadaka kazaya uğramamak için ufak tefek bir şeyler vermek kabul edilmiş. Oysa sadaka, kalplerin emniyetini, huzurunu, mutlak muhabbetini tanzim ve temin eden bir husustur. Bir selam verip almaktan tut da, emanet mevzularını, ibadetleri hatta her türlü cihetleri dahil içine alan bir temeldir.(
 • Terbiye ve Edep 08 Ocak 2011
  Bize göre insan olanın terbiye ve edebi: Kişilik yapısının yansımasıdır. Yani terbiye ve edep, insanın öz yapısından sızan davranışlar ve muamelelerdir.
 • Gönül Nedir? 08 Ocak 2011
  Gönül, insanların hayat kaynağı olan can noktasıdır. Yaşadığı müddetçe insanlar, gönlünden gelen gibi özüne uygun yaşayanlar, şahsiyet sahibi olurlar. Ancak gönül diye hayale kaymamak lazımdır. Her birimiz kendimizi yoklarız. Eğer istediklerimiz şahsiyet getirici istekler ise: o istekler gönüldendir. Ancak şahsiyet getirici istekleri mutlaka gerçekleştirmek azmide, isteklerle beraber doğuyor ve bir yandan istediklerimizi mutlaka gerçekleştiriyorsak, yani yapıyorsak, o istekler gönüldendir, gerçektir.
 • İman Nedir? 15 Kasım 2010
  Bütün ilahi kıymetleri, incelikleriyle düşünmek, duymak, kıymetlerin değerini tespit edip o değerleri kesin bir karara bağlamaktır. “İmanlı bir insanın elinden, dilinden, ahlak ve faziletinden ve her hareketinden emin olunur.”
 • Din Nedir? 15 Kasım 2010
  Din, insanı yaratılışınca yaşatan ilahi kanunlar bütünüdür. İnsanı diğer mahlûklardan ayıran insanlık gereklerinin toplu adına din kaideleri denir.Din; İnsanın insana emniyetini, insanların birbirlerine güvencini, insanların birbirlerine Allah korkusuyla beraber bağlanmalarını, insanların birbirlerine Allah için hürmet etmelerini, Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçmalarını, insanların birbirlerini sevmelerini, insanın kendi mevcudiyetindeki büyüklüğü başka bir varlığa bağlamadan, Allah’ın büyüklüğünü kendi vücudunun dâhilindeki büyüklükten bulabilmesini sağlayan ilahi kaideler bütünüdür
 • Ciddiyet Nedir? 15 Kasım 2010
  İnsanın can teşkilatından olan ciddiyet, ömür boyu her an devam etmek ister. Ciddiyetle insan diridir, has yapısıyla uygun her yanıyla başarılı olur. İnsan ciddiyetinde olmadığı zaman, ölü sayılır. Çünkü ciddiyetsizin şahsiyeti olmaz.
 • Anlayış Nedir? 15 Kasım 2010
  Anlayış; insanı ispattır. İnsanı ispat eden varlıktır. Bütün ilişkileri, ilişkilerin içerisindeki bilinen maksatların anlamını tespit eder. Anlamak; bir fikir ve ya sözü kendine mal etmek, o şey hakkında kafamızdaki bütün soruları yok etmektir.
 • İrade Nedir? 15 Kasım 2010
  İrade, içimizin karar verip yapma ve kararı gerçekleştirme kudretidir. Yani karar vererek o kararı yapma gücüdür. İnsan istediklerini ancak irade gücü ile elde edebilir. Sadece bilmek ve öğrenmek yetmez. “İrade aklın icra kuvvetidir”
 • Sevgi Nedir? 15 Kasım 2010
  Sevilmeye muhtaç olmayan hiçbir yaratık olmadığı gibi sevmeden de hiçbir hareket ve zuhurat olmayacağı açık bir gerçektir. Yani her meydana gelen sevginin eseri olduğu gibi var olmuş, ortaya çıkmış varlıkların da sevilmeye ısrarla ihtiyaçları vardır, sevilmek isterler.
 • Takdir Nedir? 15 Kasım 2010
  Her şeyi inceleyip gerçeğe bağlama sistemidir. Bilmek, anlamak, tanımak, seçmek, mukayese etmek, kıymet biçmek, karar verip kesinleştirmek içeriğindedir. Takdir; insanın işittiğini duyabilmesi, baktığını görebilmesi, gördüğündeki derinlikleri sezmesi, diğeriyle karşılaştırıp, aradaki farkları ayırması, bu incelikleri görebilmesidir.

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz