“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

İnsanın Varlığını İfade Eden Mücadelenin Adı Cihattır

 

        

İnsanın varlığı bir mücadele sonunda ortaya çıkar. İnsan, gerçek değerler üzerinden eğitim gördüğü için eğitim sonucunda var olan kişiliğinin, belirgin hale gelmesi bir mücadelenin ve inancın sonucudur. Bu kişinin kendi varlığının oluşması için verdiği savaşın adıdır cihat. Cihatsız insan var olamaz. Bir kişi var olması için önce kişilik savaşını yapacak. Mücadele sonucunda varlığını belirgin hale getirdiği zaman kişi şahsiyet buluyor. Şahsiyetini koruyan kişi, cihat yaparak bir mücadele sonunda mertliğini kazanıyor. Kişi mertliğini koruyup ve mücadele sonunda mertliğini ispat ettiği zaman kişiliğine, şerefli sahip insanlığına kavuşuyor.

 

Her şeyi ile kendini ispat eden insan, Allah'ın halifeliğini gerçekleştirmek için şerefli sahip insan olarak, her varlığı adalet ve ihsan üzere, sahiplilik sıfatı ile koruyup yaşatmak için ne gerekiyorsa koruma ve var etme mücadelesinin savaşını vererek her an cihat yapmaktadır. Kendi şerefini ve sahip olduğu değerleri korumak için bir an olsun mücadeleden ayrılmayıp her an cihat halinde olan insan, bir an gaflete düşse şerefi elinden gider. Cihat, kendisi için bu kadar önemli olduğu için var olma, yok olma davası olduğunun bilincindedir.

 

Gerçek kişi, bilir ki şerefli insanın var olabilmesi cihat sonunda kazanılan zaferledir. Her an kendinden emin, özgüvene sahip, kişilik değerlerini her şart karşısında ispat etmiş, her yetki ve güç sahibi olan şerefli sahip insan, baktığını gören, işittiğini duyan, her gerekliyi yerinde yapan, düzen ve intizam sahibi, her sorumluluğu yerine getiren, nefes almasından bir an dahi gaflete düşmeyen, hani bir atasözündeki gibi "Su uyur, düşman uyumaz " ciddiyeti içerisinde yaşayandır. Kişilik ve şahsiyet sahibi varlık olan insan, her anında, "Vatan kutsaldır, vatan namustur." anlayışı ile insanlık çizgisinde her an nöbet tutan ve düşmana göz açtırmayandır. Bir er kişi gibi, asker gibi uyumaz, acıkmaz, üşümez ve hiçbir zaman gövde derdine düşmez.

 

Şerefli sahip insan, mücerret vücuduna zarar verecek her kim olursa olsun hiç taviz vermeden, her an cihatla, düşmanını en ince ve sinsi şekli ile tanır, gerekli ne ise, nasıl davranılması gerekiyorsa düşmanından bir şekille kurtulur. Cihat, insanın insanlığını koruması ve yaşaması için bir savunma yönteminin adıdır. Çünkü insanın mücerret vücudu, kutsal değerlerle örülü olduğu için çok hassastır. Yaşamı güven üzerine kurulmuştur. Bir anlık gaflet kendisini uçuruma götürür. Her an ciddiyet ve gerçekçilik güdümü ile öz değerlerine sımsıkı bağlı olan insan, varlığını ancak cihatla sürdürür. Sadece insan türüne has olan cihat, insana farzdır.

 

Gölgenin, eşyanın, bitkinin, hayvanın cihadı olmaz. İnsan haricinde hiçbir mahlûkun sınır çizgileri yoktur. Çünkü hiçbir şeyden mesul değillerdir. Hayvanlar nöbet tutmaz, nöbet insan için kutsaldır. Her an kutsal değerleri adına yaşayan insan, gücü nispetince savunmasını yapar, gücünün yetmediği yerde fizik vücudunu feda eder, yine de insanlığından taviz vermez. Çünkü bilir ki inancı gereği sonsuz bir hayatın gerçek varlığıdır. Ölümsüzlüğünü bilir ve inanır. Ne pahasına olursa olsun hiçbir engel karşısında yenilmez, taviz vermez. Gerekirse kutsal değerleri adına, fizik gövdesini feda ederek şehitlik makamına yükselir. Hep bunlar cihadın kişiye getirdiği güzelliklerdir. Ne mutlu insanız çok şükür.

 

Allah'ımız bizi insan olarak yaratmış. Bu yaradılış bizim elimizde değil. Yaratıcı bizi sevmiş, şerefli sahip insan yaratmış. Bu ne büyük şeref, çok şükür… Ayrıca bu da yetmemiş Hz. Muhammed'e (sav) ümmet eylemiş. Bu da yetmemiş, Abdulkadir Duru hazretlerinin Özden Fikir Sistemi’yle tanışmayı, bizlere nasip eylemiş. Bu da yetmemiş, şerefli sahip insan, mücerret vücudunu her yönü ile müspet olarak, bizzat yaşayarak ve yaşatarak insanlığa örnek olan, kişilik ve şahsiyet sahibi gerçek insana öğrenci olma şerefini bize nasip etmiş. Bizler de bu insanlık şerefinden nasip alıyoruz. Her an insanlık çizgimizden taviz vermeden, insanlık cephesinde nöbet tutarak cihat halindeyiz. Bizde gövde derdine düşmek yasak, gaflete düşmek yasak.

 

Ustamız bize, “Her an diri olun, canlı olun. Karşımızdaki düşman çok sinsi ve acımasız. Bir anlık gaflet sizi öldürür. Güçlü olmanız gerekiyor. Eğitimleri önemseyin, gerekli insanlık şartlarını yerine getirin. Hiçbir zaman insanlığınızın önüne hiçbir değer geçmesin. Nöbetinizi her an sıkı tutun, cihattan geri kalmayın!” diyor. Bu bir var olma, yok olma savaşıdır. İnsanlık vasfı kolay kolay kazanılan bir değer değildir. Bütünlüğün özünü temsil eden insan, kendisini cihatla var eder.

 

İnsan kâinat karşılığı bir değer olunca insanlığı kazanmak da o derece ciddi bir eğitim sonucunda verilen mücadele ile elde edilen bir ürün oluyor. Bu ürün ortaya kendiliğinden çıkmıyor. Bütün hayvani arzularla verilen savaş ve cihat sonrası kazanılıyor. Onun için güçlü bir kişilikle cihat yapmalıyız. Bu cihat sonrası zafer kazanan kişilere şeref madalyası takılır. Şeref madalyası kişiyi her iki dünyada da mesut ve bahtiyar eder. Bizim amacımız Takdirkârlık Okulu’nda eğitimle bu şerefi kazanıp gerçekleştirmektir.

 

İnsan yüceliğini gerçekleştirme derneğinin birer üyesi olarak bu şerefin peşindeyiz. Amacımız belli, hedefimiz şerefli sahip insan olmaktır. Bizler her an bu hedefin cihat ve savaşını vermekteyiz. En son teknoloji ve cephanelerle donanımlıyız. Önderimiz sağlam, komutanla beraberiz, biz korkusuz erleriz. Amacımızda kararlıyız. Biz birlikte hedefe Allah'ın izni ile varacağız. Bu heyecanla yaşamaktayız.

Selamlar saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun.

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz