“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

SAMİMİYET ANLAYIŞINDA BİRLEŞELİM

 

 

Gerçek samimiyeti bütün insanlar şu altı maddeyle kabul edelim:

 

1. Yapacaklarımızı şaşmaz bir yargıyla kesin karara bağlamak

 

2. Derinliklerimizden halis olarak inanmak

 

3. Asıl gücümüze ciddiyetle güvenmek

 

4. Teşebbüs ve çalışmalarımızda gerçekten içten olmak

 

5. Her engel ve şart karşısında sağlam bir dönmezlik

 

6. Her şeye rağmen her yanımızla mert olmak

 

Bu altı konu insanda ciddi olarak cereyan ediyorsa herhangi bir tutumunda gerçekten samimidir. Onun için gerçekten samimi olan kim olursa olsun, olduğu gibi görünür ve göründüğü gibi olur. Çünkü bu altı konudan biri zayıf olsa, sırıtır. Gerçek samimiyet açıktır.

 

Her konuda insanların düşünce ve kararlarında, davranış ve işlerinde olumlu sonucun, ancak samimiyetin mahsulü olduğuna inanmışız. Önce insan olarak hepimiz samimiyeti aynı kesinlikleriyle bilmek ve o kesinlikle de samimi olmak zorundayız. HER KONUDA SAMİMİ OLMAK, BİR ÇİZGİDE OLMAKTIR. BİRLİK VE BERABERLİK BURADAN BAŞLAR.

 

Herhangi bir konuda samimi olanlarla samimi olmayanlar birbirinden ayrılmalıdır. Samimiyet her konuda ve her meselede temellerden biridir. Samimiyet olmayan bir tutumda sonuç görülmemiştir. Hele ki el birliğiyle yapılacak işlerde samimiyet olmaz ya da işi tutanların bir kısmı samimi olup bir kısmı samimi olmazsa samimiyetsizlerin yüzünden olacak iş dahi olmaz.

 

Hatta beş kişilik bir gurubun elbirliği ile yapacakları iş de... Biri samimiyetsiz olsa yapılacak iş daha karar halinde iken bozulur, o iş olmaz. Başlansa bile yarıda kalır. Ta ki o samimiyetsiz olan bir kişi erkekçe ‘Ben bu konuda samimi değilim’ der de ayrılırsa samimi olan dört kişi o işi beş kişiymiş gibi yapar, iyi derecede sonuçlandırır.

 

Her tutum ve davranışta, her düşünce ve kararda samimiyet böyledir. Bireyler de böyledir, aileler de böyledir, toplumlar da yine böyledir. SAMİMİYET OLURSA SONUÇ OLUMLUDUR. Samimiyet olmazsa, hiç’tir. Hiçlikte sonuç hiçliktir! Çünkü samimiyet, varlığın temelidir. Samimiyetsizlik de yokluğun ve hiçliğin ifadesidir.

 

Aslında toplum iki zıttır: Müspet dediklerimiz, menfi dediklerimiz, insanların bazıları müspete samimi olur, bazıları da menfiye samimi olabilir. Bu defa müspetin samimiyetlisi daha sağlam samimiyette ise, müspet ağır basar müspetler iyi sonuçlanır. Menfinin samimiyetsizi daha sağlamsa menfi daha ağır basar, menfiler yürür. Demek oluyor ki samimiyet, sağlamlığına göre tarafını yürürlüğe koyuyor. Samimiyetsiz olanlar da rast geldikleri akıntıya kapılıp giderler. Çöplerin akan suya düşüp gitmesi gibi.

 

Bizim yegâne arzumuz, hiçbir insanımızın samimiyetsiz olmamasıdır. Daha ziyade, müspete, iyiye, güzele, doğruya samimiyetli olmaktır. Bu arzuyla hepimiz, samimiyeti gerçek yüzüyle bilir ve tanırsak, bu bilinç genel ölçü olur. Kilo bin gram, metre yüz santim olduğu gibi birbirilerimizi samimi iken samimiyetsiz görmek, yarım samimiyeti tamam sanmak gibi yanlışlıklardan kurtulup, samimiyet görüşünde çelişkilerden arınırız.

 

Samimiyet öyle su götürmez hakikattir ki; şu ortaya koyduğumuz altı şartın bir tanesini içinden gevşeten insan yarı samimiyettedir. Ele alınan konuda belirtilen altı esasin biri-ikisi derinliklerde kesinlik kazanmamış ise, ‘Ben bu konuda yokum!’ ya da ‘Pek samimi olmadım’ demek mertliktir.

 

Samimi olmadığı halde samimi görünmek ise; namertliktir. Birisi bize kahpe adam dese, o söz kurşunlamaktan daha beter darbe yapar. Hal böyle iken, samimiysek samimiyetimizi, samimi değilsek samimi olmadığımızı açıkça ortaya koymak kahpelikten kurtulmaktır.

 

Kalın ve derin çizgilerle kesinleştirdiğimiz samimiyetin genel ölçüsü budur. Bugünden itibaren bulunduğumuz ortamda hangi konuda olursa olsun varsak samimiyetle olmalıyız, yoksak erkekçe samimi olmadığımızı bildirmeliyiz, olduğumuz gibi görünmediğimiz takdirde namert yani kahpe olduğumuz açığa çıkar. Muhatabımız bize kahpe demese bile kendi içimizden duyar, kahpeliğimizi affedemeyiz. Saklambaç oyununa paydos!

 

 

 

 

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz