“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

BİTKİ TİP YAŞANTI

 

1. Hafta 2-9 Temmuz 2021

Konu: Bitki Tip

 

 

BİTKİ TİP YAŞANTI

 

 

Bitkinin kendine ait bir varlığı olduğu gibi, özüne tutunduğu kökleri, başkasının faydasına sunduğu ürünleri vardır. Bitki tip deyince yeniliğe ve gelişime açık üretken insanlar akla gelir. Yeni bir şeyler yapmaya, üretip icat etmeye olan merakları, onları diğer tiplerden farklı kılar.

 

Ne sosyal kaygılar ne de maddesel hesaplar, onları meşgul etmez. Ellerine para geçse de çabuk çar çur ederler. İlerde çok zengin olacaklarının sabırlısıdırlar. İnsanlığın faydasına sunulan üretkenlikleri nedeni ile yapıcı tip de denir onlara. Ancak art arda gelen başarısızlık ve tenkit küstürür onları. Çok takdir de durdurabilir.

 

Tıpkı bitkilerin fazla güneş ve sudan ölüp tepki verdiği gibi onlara da tenkit ve takdirin dozajını çok iyi ayarlamak gerekir. Eşya sıfatında olanlar önce bekler, beklentisine karşılık bulunca harekete geçer. Bitki yine ona göre bir nebze ilerdedir. Kimseden beklemeden kendini geliştirir, yerine göre üretir. Yalnız, başarısını koruyamaz. Biraz fazla takdir edilince şımarır. Tenkit ettiğinizde de enerjisi tükenir. Bunları idare etmek gerçek anlamda zordur.

 

Öyle hassas yapıları vardır ki hem esen yelden hile kaparlar hem de çok çabuk aldanırlar. Diyelim ki insanlığın faydasına bir ürün koyar ortaya. Sadece menfaatine çalışan uyanık bir hayvan tip çıkar karşısına övgüyle, tavlamayla alır elindekini. O ne olduğunu anlayıncaya kadar gitmiştir giden. Diğer taraftan sevgisini, neşesini, parasını, kazancını muhafaza edemez. 6 Mesela, bir heyecanla namaz kılmaya başlar, bundan huzur da duyar. Çalıştığı yerde biri gelip de bunu hafife aldı mı etkilenir, huzuru kaçar, bu sefer saklanmaya başlar. Kendi dini anlayışına göre düğün salonunda karışık değil de ayrı ayrı yapmak ister.

 

Ancak birileri de karşısına çıkıp “bu zamanda bu yaptığınız da gericilik. Ne o öyle, ayrı, ayrı” diye tenkit ettiği anda tıpkı bitkinin doluya tutulup harap olarak kendini koruyamaması gibi bir yıkıntı olur. Oysaki insanlık tahtından düşmeden sahiplik yerinde yaşayan insan öyle mi? Maddi-manevi ihtiyaçlarını kendi karşılar. Oturup da eşyalar gibi beklemez. Haklı başarılar elde edip, gururunu da coşkusunu da korumasını bilir.

 

Bitkiler gibi koyun, keçiye, börtü böceğe kendini yedirtmez. Sahip olduklarını korumasını bilir. Kendinden daha zayıf ve güçsüz olanı ezmez ne aldanır ne de aldatır. İnsanoğlunun yapısında doğal olarak kendini kabul ettirme isteği ağır basar. Ne gariptir ki bu nasıl bir kabul ettirme diye kendine sormaz. Haklı başarıları, helal kazançları, güven temin eden tüm tutum ve davranışları saygı ile kabulün esasıdır. Bitki tip yaşantıya kısa bir giriş yaparken tanıtmak maksadıyla karşıyı muhatap aldık.

 

Tanımak pek tabi ki kendimizden başlıyor. “Sözleri Kendine Konuş, Kendine Dinle” eğitim ilkemiz, her zaman rehberimizdir, bunun bilincindeyiz. İnsan olarak var olma mücadelesi verirken insanlık dışı sıfatlara bizi düşüren durumları çok net teşhis edelim ki tekrar tekrar aynı yerlere düşmeyelim. Kur’an-ı Kerim’de insan yaratılmışların en yücesi olarak tabir edilirken kendini hayvandan dahi aşağı sıfatlara düşürdüğüne de ayrıca değinilmiştir.

 

7 Hayvanı dahi içine sindiremeyen insan daha aşağı sıfatlara düştüğünden nasıl bihaber yaşayabilir? İşte bu hafta daha önce işlediğimiz gölge, eşya sıfatlarından sonra bitki tip yaşantıya şöyle bir göz atalım, kendi yaşayışımızda kontrol edelim...

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz