“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

EN BÜYÜK AHLAK TEFEKKÜRDÜR

 

 

 • Tanımadan inanmak muhaldir. İnanmak demek, tanımak, mukayese etmek, farklarını görmek ve onunla ilgili yüzlerce açıdan tespitin ve fikrin olması demektir. Mumla elektriği kıyaslarsın. Dersin ki elektrik mumdan iyidir. Ama mum yakmaya devam edersin. Ya da elektriği sadece aydınlanmak için kullanırsın. Bu da ezbere yaşamaktır. Fikir sahibi olan insan ise elektriği yüz yerde kullanır.

 

•En büyük ahlak tefekkürdür. Tefekkür demek, inceleyip araştırıp kesin fikir sahibi olmaktır. Elektriği tefekkür edelim. Isıtır, soğutur, aydınlatır, çalıştırır… Bak kaç açıdan kullanıyorsun. Öbürü de der ki elektrik her şeyi yapar ama sadece aydınlanmak için kullanır. İnsan doğruluğu, mertliği neden bırakıyor? Elektriğin tek açıdan bilinmesi gibi doğrulukta ve mertlikte de fikirsizlik, insanı doğru ve mert yaşatmaz. Onun için ilgilendiğin her alanda fikir sahibi ol. Yani çok açıdan tanı.

 

• Efendimizin her hadisi bir fikirdir. Elli bin tane hadis bilmen önemli değildir. Onlar hakkında fikir sahibi olmalısın. Hatta kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennet kokusu alamaz der ama bildiği hadislerin çokluğuyla övünür. Çünkü ilim, görmek için yeterli değildir. İnsan ancak fikir sahibi olursa bildiğini yaşar.

 

• Kadirbilim demek Allah (cc) neye ne kadar değer vermişse, insanın da aynı değeri vermesi demektir. Birinci değer Allah (cc), ikinci değer peygamber, üçüncü insan, sonra da insan gövdesi. Sen şimdi birinci sırayı bırakmışsın ve gövdesel arzularını birinci plana almışsın. Bak, senin değer yargında, değer dünyanda bir sıkıntı var. Onun için değer yargısı çalışmayan hayvan bile değildir. İnsanlığın en önemli şartı kafanın çalışmasıdır, takdirdir. Köpek, taş yediği yere bir daha gitmez. Sen nasıl oluyor da akşam soluğu meyhanede alıyorsun? Sonra gitmemek için tövbe edersin. Ama geri gidersin. Bir yırtıcı hayvan binlerce yıldır aynı şekilde avlanıyor ama insan bir arpadan bile binlerce yiyecek ve içecek yapıyor. Hayvan paylaşmak bilmez. İnsan da paylaşmazsa hayvandan ne farkı kalır? İşte din insanı hayvandan ve diğer varlıklardan ayıran ulvi kanunlar ve kurallar bütünüdür. Peygamberler ve mütefekkir insanlar, insanı insana yakışan şekilde yaşatmak için büyük birer hazinedir.

 

• İnsan, kendi yüceliğini bilmediği ve kendi yüceliği ile doymadığı için sürekli bir şeyler arayıp duruyor. Aramalar da bitmiyor. Sen önce kendi yüceliğine ulaş, burayla doy. Sonra da insanları kendi yüceliklerine çağır.

 

• İnsan kendi değerini bilmediğinden dolayı kendi kafasına göre bir değer dünyası oluşturuyor. Mesleklerin bazısı bazısından üstünmüş. Oysa hakikatte her meslek insanın bir yönüne hizmet edebilmek için vardır. Bir üstünlük varsa işini en güzel, ciddi ve özden yapan üstündür. Yoksa temizlik işçisi ile cumhurbaşkanı arasında hiçbir fark yoktur. Yeter ki insanın kafasında önyargı olmasın. Onun için sen yüreğinde insanı en değerli makam yap ki, insanlıktan büyük makam tanıma.

 

• Hırsını maddeye, makama, şöhrete, şehvete, nüfuza yönelten kişinin insan sevmesi imkânsızdır. Ancak insan, hayatını güven üzerine bina ederse gerçekten sever ve sevilir. Güven de öyle soyut ve yuvarlak bir şey değildir. Güvenin gündelik yaşamdaki belirtisi, söz verip sözünde durmak, emanetleri korumak, yalan konuşmamak, zihinleri korumak, başlanan işleri en güzel şekilde bitirmektir. İnsan böyle yaşarsa sevgi ve saygı kazanıp güven abidesi olur. Yoksa kalplerde ölürsün.

 

 

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz