“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

Huzur Bahçesi Sohbet Özeti

 

 

16.09.2020

 

 

• Bizler, bizi yaşatan bir mekanizmanın içindeyiz ve bu mekanizmayı kendimizi hazırlamadan tanımamız imkânsız. Onu sürekli tespit edeceğiz ki anlayabilelim. Nasıl ki işe giderken bile kendimizi hazırlıyoruz, bu yüce varlığı tanımak için de kendimizi hazırlayacağız. Onu tespit edeceğiz.
 
 
• Kameradan gördüğüne inanıyorsun ama bir Allah’ın insanının kudretineinanmıyorsun. Bilsen de kalbini açıp baksan, her şey pırıl pırıl meydanda, çevrendeki insanların düşüncelerini bile safi şekilde görürsün, hissedersin. 
 
 
• Bir hayat var, batini, zahiri, evveli ve ahiri olarak bir Allah var. Zahiri kısmıgeçici, fakat o da Allah’ın bir parçası. Zahire tutunduğun zaman da Allah’a tutunursun ama geçicidir. Ama o zahiri yaratan güç ebedidir, o hayat daimdir. Devam ediyor.
 
 
• Temel olan, hayati ilahinin kurallarıdır. Sen işte bu kurallara uyacaksınİnsanlarbu kurallara değil de ne yazık ki toplumun, kültürün kurallarına eğiliyorlar.
 
 
• İlahi Kanunun içinde bir birlik var. Ne yapıyorsan bir gün aynısının sana çarptığıbir gerçeklik var. Var olan her şey, iyi-kötü fark etmeden hepsi geçicidir. Tek gerçek varlık daimdir. 
 
 
• Üç önemli kural var, bunlar; Allah birdir, sen O’nun en yüce varlığısınÜçüncükural ise, bütün her şeyi Allah senin elinden yapar, seninle sahiplik eder. Her varlık bu yüzden sana hizmet eder. Bu inancı kendimizde kesinleştireceğiz.
 
 
• Sahipliğe ilk önce fiziksel yapımızamahlûksal arzularımıza hâkimlik ile başlayacağız
 
 
• Kendini gövde sanmak bu hayatın en büyük perdesi. Arzularımızı meşru hale getirip, yönetimimiz altına alacağız ki gövdemize hâkim olup özümüzde ki birliği görebilelim. İsmimiz en önde gelsin demeyiz o zaman. 
 
 
• Kendimizin gövde olmadığına, gövdenin de geçici olacağına inanacağız. Bunun için de bir Usta’dan ders alacaksın.
 
 
• Yüce insanlara baksak göreceğiz ki hep karşıyı onore ederek konuşuyorlar, karşıyı yüceltiyorlar. Kalplerin köprüsü onoredir.
 
 
• Sözünün eri olmak sadece alışverişte, günlük hayattaki ilişkilerde değil, kendine karşı, kendi benliğinde de dürüst olmaktırVerdiğin sözleri, kararları tutacaksınOlduğun gibi görüneceksin, kendine karşı, iraden takdirinin emri altında olacak. Bunlar da antrenman ile yapılacak işler.
 
 
• Tamamlanmak istiyorsak kafamızın içindeki sabit durumlara yaslanmayacağız. Gerekli ne ise onları yapacağızDışarıda değil kendimizde arayacağızeksiklikleri. Eksiklikleri gördüğün zaman ya kendin bunu gidereceksin ya da birilerine yaptıracaksın. Bu da sahipliğin bir parçası
 
 
• Çocukların eğitiminde onların ilişkilerine karışmak doğru değil. Onlar kendi aralarında sorunlarını çözerler ama bize geldikleri zaman onlarla ilgilendiğimizi göstermek zorundayız, kendilerine değer verdiğimizi bilmeleri için.
 
 
• Hayatı bütünlüğüyle kavramak hal halinde olacak bir şey. Kafa ile düşünüp anlayabilirsin ama kendini terbiye ettikçe hayatı doğallığıyla, genişliğiyle anlamaya başlarsın.
 
 
• Genişlediğimizin göstergelerinden biri de insanı maddeden önde tutmaya başlamamızdır. Bilmeliyiz ki madde insan içindir.
 
 
• Çocuklara ve dahi yetişkinlere hiçbir şeyi zorlyaptırmayacağız, onlara sevdireceğiz, onları ikna edeceğiz. Dikkat edersek çocuklar saf haliyle her daim ‘niye?’ diye bizlere soruyorlar. Bizler de onlara eğiliponlara değer verdiğimizigöstereceğiz.
 
 
• Her yerde gelişeceğiz. Mesela isçi çalıştırıyorsunparasının hakkı versin diye ısrar etmeyeceğizonların da insan olduklarını bilip, kendimizi onların yerine koyarak öyle muamele edeceğiz. Erken paydos etsin, ne çıkar ki bundan?İnsanın maddeden daha değerli olduğunu anladıkça, insan ilişkilerini de öyle yürütürsün.
 

• 
Sistem içinde bazı meslek gurupları diğerlerinden daha az önemliymiş gibi gözüküyor. Ama herkes aynı amaç için çalışıyor, her mesleğin kendine göre bir değeri var. Amir olduğu zaman kişi kendini üstün görmekten çok, yükünün daha da ağırlaştığını bilmeli. Çünkü amirlik daha insani olmayıhamiyet perver olmayıanlayışlı olmayı gerektirir. Bu yüzden biz yönetim düzeyinde ki insanlara daha merhametli olmalıanlayış göstermeliyiz, yükleri onların zaten ağırdır.
 
 
• Amir konumunda olanlar rica kipiyle konuşmalılar, emir kipiyle değil. İşlerinhem ciddiyetle hem de muhabbetle devam etmesi için çok dikkat edilmeli ki insanlar çalışırken zorunluluk hissetmekten daha ziyade zevk alarak yapsınlar.
 
 
• Çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de çocuğunaçılabileceği, güveneceği bir tarafın olması gerektiğidir. Ebeveynlerden biri disiplinli davrandığı zaman diğeri yumuşak ve arkadaşça davranıyorsa, diğeri çocuk beni sevmiyor kaygısına düşmemeli. Burada önemli olan çocuğuneğitimi. Bizler hep beni sevsin hastalığından kaçınmalıyız.

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz