“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

DİN DEYİNCE NE ANLIYORSUN?

 Maltepe- 10.02.2019

 

 

 

Delikanlı konuşmasının başında, "ben Ateistim, hiçbir dine de inanmıyorum, işte dindarların durumu" dedi.

 

Muhatabı,“Peki o zaman bakalım, gerçekte biz neyiz, neye inanıyoruz?” Ona bir bakalım diyerek söze başladı.

 

Din; medeniyetin, toplumun temeli ve ruhudur. Öncelikle Din deyince sen ne anlıyorsun?

 

İslam.

 

Senin anladığın dar manadan farklı olarak din, bir yaratıcı vardır diyen mesajdır, bunun temsilcisi peygamberlerdir. Adem aleyhisselam dan bugüne kadar gelen tüm peygamberleri içine alan silsileye İslam denir. Musevilik, Hıristiyanlık, İslam gibi tek tanrı inancına dayanan bu dinlerde Allah’a, Peygambere ve Ahirete inanmak gibi iman esasları müşterektir.

 

Kurulmuş olan medeniyetlerin yapılan buluşların, icatların hepsi bu inançlı toplumların içinden çıkmıştır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik ahlak kuralları, hukuk kuralları, yasalar inançlı kişiler tarafından oluşturulmuştur. Sümer, Akat, Babil, Asur, Hind, Çin, medeniyetlerinin hepsinin tanrısı vardır. Galileler, Kopernikler, pastörler hepsi dindar insanlardır.

 

İslam dini ile birlikte Müslümanlar sekizinci asırdan, on altıncı asra kadar sekiz yüz sene bilimin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Başta matematik, tıp, kimya ve mekanik konular olmak üzere pek çok alanda büyük keşif ve icatlar yapmışlardır. Örneğin, matematikte bugünkü sayı sisteminin oluşturulması, sıfırın kullanımı, ondalık sayıların ortaya çıkarılması gibi matematiğin temelini oluşturan yüzlerce buluş yapmışlardır.

 

Tarihte ateist bir toplumun medeniyet kurduğu ve medeniyet oluşturduğu görülmemiştir, tarihte dinsiz bir toplum var olmamış, din ile dinsizlik hiç savaşmamıştır.

 

Dinsiz bir kişi ne insan olabilir ne medeni, nede kalbi ve gönlü refaha ulaşabilir.

 

Sen ateist bile değilsin, toplumun dindarısın, din dediğin senin kalbini ne doldurmuşsa odur. Okudun sosyal medyadan iki şey, oradan aldıklarını söylüyorsun. Ateist dediğin adam hiç etki tanımayan kişidir, sende o babayiğitlik var mı? Hadi bakalım olduğun gibi görünsene, hadi kendini olduğu gibi anlatsana?

 

Kınarlar, ayıplarlar, doğruyu söyleyeni kapı dışarı ederler diyorsun.

 

Gördün mü, sen daha toplumun ne derlerinden korkuyorsun, nerden ateist oluyormuşsun, ateist bundan korkmaz. Ben böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum diye söyler. Sen kendinden bile korkuyorsun, derinliklerin kabul etmiyor da onun için söyleyemiyorsun. Bahane ediyorsun onlar kınarlar diye ama derinde sen, seni kınıyorsun.

 

Bak yediğin besinlerdeki karbonhidratlar, proteinler kendi içinde ayrışıyor gitmeleri gereken yerlere şaşırmadan gidiyor, mükemmel bir işleyiş var, senin aklın bunlardan hangisini biliyor ve görüyor. Bunları düzenleyen var. Senin bundan bile haberin yok neleri konuşuyorsun.

 

Eşitlik yok.

 

Bütüne bakmadan tümü görmeden doğru değerlendiremezsin. Her şey kendi düzeni içinde gereklidir ve önem arz etmektedir, bu nedenle biri birinden daha üstün değildir. Bir araçtaki rot piminin maddi değeri çok küçüktür ama aracın sağlıklı gitmesini sağlayan en önemli parçalardandır, bu yerinde olmasın, bak bakalım uçurumdan geçerken ne oluyor.

 

Sen mesleğinle özdeşmişsin, kendini ve mesleğini değersiz görüyorsun, her meslek aynı değer ve öneme sahiptir. Bu silikliktir, ondan sonra zengini suçla, onu-bunu suçla. Onlar gibi olmak istiyorsan sende çalış, gayret et. Bırak bu beğenimsizliği, kötümserliği de rahat huzurlu olmaya bak.

 

Dindar olmayanın kafası çalışmaz, hakiki dindarın zekâ hassasiyeti olur, onun içinde buluşların, keşiflerin tamamını dindarlar yapmaktadırlar.

 

Din ne diyor; her şey senin emrinde ve sende halifesin, adalet ve ihsan üzerine ol!

 

Din insanın özüne uygun yaşamasını sağlayan ilahi kanunlar bütünüdür. Bu şekilde yaşayan insan, başkasını kendinden ayrı görmez. Bir bütünün parçası olduğu idrakinde olduğu için emin ve güvenilirdir, güven içersinde de yaşar.

 

 

 

 

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz