“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

GERÇEKÇİLİK KÜMESİ MART AYI EĞİTİM ÇALIŞMA RAPORU

 

            Gerçekçilik kümesi olarak öncelikle eğitim planımızı okuduk ve kişilik eğitiminde sorumluluklarımızı yeniden öğrenmeye çalıştık. Toplantımızda üzerinde durduğumuz konuları ve tespitlerimizi sizlerle paylaşıyoruz:

 

            “Okulda öğrenciler derslerine çalışarak giderlerse daha başarılı olurlar. Aynı şekilde kişilik eğitiminde de insani gerekleri yerine getirenler, eğitimde daha çabuk yol alırlar. Eğitimcimiz de bizlere insani değerleri yaşama konusunda yardımcı olmak için var. Onun yanına giderken, günlük yaşamda öğrendiğimiz değerleri uygulayarak gidersek, daha çabuk insanlığımızı gerçekleştiririz. O öğretecek, nasıl yapacağımızı gösterecek, biz yapacağız. O göstermezse, öğretmezse eğitim olmaz. Biz yapmazsak yine eğitim olmaz.”

 

            Hayat içinde “doğru” ve “yanlış” temalı değerlendirmelerimiz ve yorumlarımız oluyor. Bunlara nasıl karar veriyoruz? Ölçümüz, yaptığımız kişilik eğitimi olacak. Eğitimimizde verilen ölçüler ile doğru ve yanlışları belirleyeceğiz.

 

            Her yolun ve okulun kendine has bir eğitim sistemi var. Bizim eğitimimizin de kendine has ilkeleri var. Kişilik eğitimi, diğer yollarla karıştığı zaman, eğitimden istenilen sonuçlar alınamaz. Tıp fakültesine giden oranın derslerini alacak, başka fakültenin derslerini değil...

 

            500 sene önce bir yerden bir yere giderken atla veya deveyle gidiyorlarmış. Şimdi ise uçak var, tren var, araba var. Şimdi biz tutup deve ile yolculuk yapalım dersek olur mu? Olmaz. Benzer şekilde 500 sene öncesinin eğitim metotları ile eğitim olmaz.

 

            Biz kutsal olarak Allah’ı (c.c.) kabul ediyoruz. İnsanın kutsal oluşu da Allah’ın (c.c.) yarattığı en değerli varlık olduğu için… Onun için biz, dinin de peygamberin de her şeyin de insan için olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız eğitim çalışması da insanın bu yüceliğine ve insanlık şerefine ulaşmak içindir.

 

            Farklı gruplarda insan araç olarak kabul ediliyor, insan aciz olarak kabul ediliyor. Biz ise insanın hali hazırdaki durumuna bakarak insanı aciz kabul edemeyiz. Bizim için, insanlığımızı gerçekleştirmek bir amaçtır. Sıfat olarak insan olmak, insan gibi yaşamak, bizim için ömürlük amaçtır.

 

            Bir değeri kendimizde var etmenin yolu, sürekli olarak yapmaktır. Metot, döne döne yapmak ve tekrar etmektir.

           

            Allah’a (c.c.) şükürler olsun ki, mazeretler üretmeden ailecek toplantımızı yaptık. Sadece iyi ve güzel olan üzerinde durduk. Birbirimize de iyi ve güzeli aşıladık. Çocuklarımızın zihinlerine kişilik değerlerini ekmeye devam ettik.

 

            Bize bu imkanları sunan Eğitimcimize, vakfımıza ve derneğimize en derin saygılarımızı sunarız.

           

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz