“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

BUNLARI BİZ İCAT ETTİK

 

TARİHİ GERÇEKLER-6

 Ertuğrul Asiloğulları

 

- Geçen hafta “Antik Yunanın değil bilime, felsefeye bile katkısı olmamıştır, Yunanlar sadece felsefe yapmışlardır.” İddiasıyla ilgili kaynak istemiştin.İşte konuyla ilgili dünyada oldukça ses getiren Martin Bernal’ın “Kara Atena” Eski Yunanistan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi (1785-1985) kitabından görüşler;

 

“Avrupa merkezci teoriler, Asya ve Afrikalı toplumları dünyanın tarihsel gelişme yatağının dışına itmektedir. Böylece Avrupa toplumu, sözüm ona insanlığın biricik gelişme yatağı ve öncüsü olmaktadır. “Geri” üçüncü dünya ülkeleri ve doğu toplumları ise bu tıkanıklıklarını aşacak, gelişme ve dinamiğe yapısal olarak sahip olmamalarından dolayı Batı emperyalizmi sömürgeciliği haklı kılmaktadır.

 

“Eskiçağ modeli” adını verilen tarihsel-kültürel model 19. yüzyılın başına kadar geçerliliğini koruyorken,  Yunan Tarihi’nin okullarda öğretilen versiyonu ancak 1840 ve 1850’lerde geliştirilmiş, 19. yüzyılda Kuzey Avrupa ırkçılığının patlamasıyla birlikte “Dünya uygarlığının ve özgün Avrupa uygarlığının beşiği Yunanistan” efsanesi ortaya atılmıştır. Avrupa’nın üstünlüğünün kanıtı olarak sunulan bu medeniyet esas olarak Mısır ve Finike kökenlidir ve Yunan medeniyeti uydurmadır.”

 

Yazar bu görüşlerinin devamında bunları bilimsel bir tabana oturtarak bu iddialarının ispatlarını ortaya koymaktadır. İşte bunlardan bazıları;

 

“Yunan tarihinin babası olarak kabul edilen Herodotos’un Tarih adlı yapıtında da alfabenin ve tanrılara tapınmanın Fenikelilerden öğrenildiğinden bahsedilmektedir. Fenikeliler Yunanlılardan daha ileri bir konumdaydılar ve onları kolonileştirmişlerdi. Yunanlılar daha alfabe kullanamaz durumdayken Fenikeliler alfabelerini oluşturmuşlar ve kendi alfabelerini Yunanlılara da öğreterek onları medenileştirmişlerdir.

 

Aynı durum din alanında da yaşanmıştır.  Fenikeliler Yunanlara Tanrı adlarını ve tapınma şekillerini öğretmişlerdir. Yaşanılan dönemin Antikçağ olduğu göz önünde bulundurulursa dilin ve dinin toplum yaşantısında oynadığı rol daha da öne çıkacaktır. Yunan medeniyetini oluşturan temel öğeler dikkate alındığında Antikçağ doğrudan Fenike ve Mısır kökenli çıkmaktadır. Ayrıca Yunan mitolojisinin büyük bölümü de Mısır kaynaklıdır.

 

Bu durumda Batılıların iddia ettikleri gibi uygarlığın merkezinin Avrupa olduğu düşüncesi ortadan kalkmaktadır. Uygarlığın ilk olarak doğuda başladığı ortaya çıkmaktadır. Mısır ve Fenikeliler, Yunanlıları fethetmiş ve onları uygarlaştırmışlardır. Yunan düşünce hayatını oluşturan temel unsurlar bunlar olmuştur. 

 

Bu Avrupa merkezciliğinin yıkılması demektir. Ancak sömürgeciliğin gelişmesiyle Batı, Doğu karşısında öne geçmiştir. Bunu fırsat bilen Batı kendi uygarlığını açıklamak için yeni modeller geliştirmiştir. Sömürgeciliği meşrulaştırmak için Batının uygarlığın merkezi olduğunu kanıtlayacak modellere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için bir yandan Batı uygarlığının oluşumundaki Doğu etkisi saklanmış, diğer yandan da Doğunun geri olduğu kanıtlanacak modeller oluşturulmuş ve bununda ötesinde geri olan Doğunun Batının müdahaleleri sayesinde ilerleyeceği ortaya koyulmuştur.

 

Batının kendi uygarlık mitini oluşturması ise biraz zaman alacaktır. Uygarlık alanında özgün yapıtları olmayan Batı, ilk önce kendi uygarlığındaki Doğu izlerini silecektir. Bu kapsamda Batı, kendi uygarlığı adına öne süreceği Yunan uygarlığının Mısır ve Fenike temelini tarihsel çarpıtmalarla ortadan kaldırdıktan sonra Mısır uygarlığı küçük gösterecek çalışmalar yapılırken Yunanlılar da övülmeye başlanılmıştır.

 

Mısır’a ve diğer uygarlıklara karşı verilecek mücadelede Yunan ve Batı uygarlıkları geriden gelmek zorunda kalıyor ve üstünlük sağlanamıyordu. 18. Yüzyılda ortaya atılan “İlerleme” teziyle bu sorun çözülmeye çalışılmıştır. Bu tezle Yunanlılar birdenbire ileri konuma geçiyorlardı. Bu anlayış daha da gelişerek tüm doğu medeniyetlerine karşı gösterilecektir.

 

- Bir dakika araya gireceğim, şimdi burada Sokrates gibi Platon (Eflatun) gibi muhteşem eserler vermiş felsefecileri de yok sayıyor.

 

İstersen araştırmacının anlattıklarını bölmemek için bu konuya sonra dönelim.“Batının ortaya attığı ilerleme tezine göre daha sonra gelecek medeniyetlerin Yunanlıları ve Batılıları geçmesi kaçınılmaz olmaktaydı. Bu durumu aşmak içinse gerektiği zaman ilerleme fikri unutulacak, yada Yunanlıların zamanın çok ötesinde olduğuna dair tezler sürülecektir.”

 

Hemen bunun örnekleri verilmeye başlanır, platon devreye sokulur. Bununla ilgili olarak platonun “Devlet” yapıtı ortaya konulur.

 

- Bu eserlerin içeriği ve konuları herkesin bugün bile kabul edeceği kavramları ve değerleri içerirken bunlar neden küçümseniyor ki?

 

- Martin Bernalbu konulardaki iddiasının devamında bunlara da açıklık getiriyor ve devam ediyor.

 

“Bahsedilen bu fikirlerin sahibi ve yazarı Platon olmadığı halde onun tarafından ilk defa ortaya konan özgün fikirmiş gibi Yunan muhteşemliği olarak sunulmuştur. Platon bu fikirlerin tamamına yakınını Mısırlılardan almıştır, ayrıca Platonun eserinde bahsettiği ve önerdiği hususların önemli bir bölümü Mısır’lılar tarafından zaten uygulanmaktadır.”

 

-  Tamam, bu anlaşıldı. Ben şimdi bunlarla ilgili başka başka kaynak isterim.

 

 

-  Bunları da haftaya bırakalım.

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz