“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

BUNLARI BİZ İCAT ETTİK

 

TARİHİ GERÇEKLER

 

Ertuğrul Asiloğulları

                  

 - Geçen hafta sana Kopernik’i, Galile’yi sormuştum, bakalım bunların yaptıklarıyla ilgili bir şey söyleyebilecek misin bekliyorum.

 

 -Önce bu dönemi anlayabilmek için bundan önceki dönemlerde ne olmuş ona bir bakalım, sonrada sorunun cevabını ilim adamları nasıl vermiş onu görelim.

 

- Kilise tarafından 10. yüzyıldan 16.yüzyıla kadar 500 yıl boyunca Müslüman-Türk dünyasındaki büyük buluşların, tekniğin ve kitapların neredeyse tamamı alındı. Din adamları manastırda İslam bilim kitaplarını tercüme ettiler. Hatta Yahudi aracılara tercüme ettirip Latinceye çevirdiler. Avrupalılar bunları Müslümanlardan alırken düşmanlardan alma olarak gördüklerinden dolayı kaynak göstermedikleri gibi kendileri yazmış veya Yunanlılardan alınmış gibi onların isimleriyle yayınladılar. Aynı dönemlerde Müslümanlar ise kaynaklarını özellikle gösteriyor ve kendisine ait olmayan çeviri bilgilerini belirtiyorlardı.

 

-  Bir dakika bu anlattıkların hakkında ispatlı örnek isterim.

 

-  Bu konuda çok net, açık bir örnek vereyim. İtalya’ya büyük çapta İslam bilimlerinin kitaplarını getiren kişi Constantinus Africanus denen biridir. Bağdat’ta tıp tahsili görüyor, İtalya’ya İslamülkelerindeki bilim adamlarının kitaplarını toplayarak geri dönüyor. 80 tane önemli kitapla manastıra kapanıyor, bunları Latince bilen din adamlarıyla tercüme ediyorlar. Constantinus Africanus 25 önemli tıp kitabını Arapça’dan Latince’ye tercüme ediyor.

 

-  Ne var bunda, adam ne güzel ilmi almış faydalanmaya çalışıyor, sende bunda bir şey varmış gibi anlatıyorsun.

 

-  Sözümü bitirmedim, meselenin esas kısmı burada. Çevirisini yaptığı 25 kitabın hiçbirinin üzerine Müslüman yazarların isimlerini koymuyor.

 

- Ne olmuş adam unutmuş olabilir, bu çok büyük problem mi?

 

-  Cümlemi bitirmeme müsaade edersen olayın büyüklüğünü görürsün. Çevirisini yaptığı bu 25 kitabın yazarı olarak ya kendi adını yazıyor yada başkalarının. Alenen hırsızlık ve sahtekârlık yapıyor. Ayrıca bu çalışmalarından dolayı kilise de kendisini ödüllendiriyor. Yani bunu sistemli bir İslam düşmanlığı politikası olarak yapıyorlar.

 

-  Bana bu anlattıkların sanki şehir efsanesi gibi geldi, ben bu şekildeki anlatımları kabul etmiyorum. İlmi delilin olmadan bunlara inanmam.

 

-  İşte sana örnek Gale’nin adıyla yayınlanan ve 20. yüzyılda bize kadar ulaşan bir tıp kitabı var. Bu kitap tam 800 yıl boyunca Galenin tıp kitabı olarak büyük bir kabul görüyor. Dünyada göz tıbbını en iyi bilen Hirschberg adında bilim adamı bakıyor ki 800 yıl boyunca Avrupa’da Gale’nin göz kitabı diye tedavülde kalan kitap aslı günümüze kadar ulaşan Huneyn bin İshak’ın kitabı. Açıkça sahtekârlık yapılan bu kitap hırsızlığını Hirschberg açığa çıkarıyor. Teknik literatüre bu konuyla ilgili bakarsan bunu net bir şekilde görürsün.

 

İbn el Cezzar’ın yazdığı mineralojik (Mineralleri inceleyen bilim dalı) içerikli kitabı 700 yıl boyunca başka bir isimle tanınmıştır. Bunu da bilim tarihçileri ortaya çıkarmıştır.Yine bilinçli şekilde yapılan kitap hırsızlığı.

 

Başka bir örnek Aristo’ya isnat edilen kıymetli taşlara dair kitap. Holmyard denilen bir İngiliz bilgini bakıyor ki kitap İbn-i Sina’nın kitabı şifasının taşlara ayrılan kısmı. Yani kitap 1928’e kadar Aristo’nun adı altında dolaşıyor.

 

İşte anlattıklarımın kaynak kitabı “Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin”  sayfa 103-104. Bitmedi örneklerime devam ediyorum.

 

Constantinus Africanus, getirdiği Abbas el Mecusi’nin kapsamlı tıp kitabını çevirdikten sonra yazarına kendi adını yazıyor. Bu kitabında gerçek yazarı yıllar sonra açığa çıkıyor. (İslam’da Bilim ve Teknik Fuat Sezgin 4.cilt sayfa 8-9)

 

İşte sana bir örnek daha, Avrupalıların 15.yüzyıldaki tek matematikçileri Johannes Regiomontanus, sözde trigonometrinin temel kitabını yazdı. 400 sene trigonometri kitabının yazarı olarak kabul gördü. Ancak matematik tarihçisi AntonVon Braunmühl kitabın gerçek sahibinin 13. yüzyılda yaşamış bulunan Nasireddin et Tusi olduğunu ispatladı.(İslam Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar Fuat Sezgin sayfa 137)  Yüzlerce örnek var sıralamaya devam ediyorum.

 

- Tamam, bunlara itiraz edecek bir yer bulamadım. Ancak merak ettiğim, tüm dünyanın kabul ettiği Kopernik’i nasıl çürüteceksin.

 

-  Bizim burada amacımız birilerini kötülemek değil, sadece gerçeğin bilimsel kaynaklara dayanılarak ortaya konulmasıdır. Diğer bahsi geçen hususlar gibi 13.yüzyıl ile 14.yüzyıl İslam astronomlarının çalışmaları Latinceye çevrilmiş ve burada belirtilen görüşler ve teoriler, Kopernik tarafından aynen alınmıştır. Naşireddin Tusi, Kutbettin Şirazi, İbn-i Şatır gibi bilim adamlarının yazılı eserlerinde bahsi geçen konular Kopernik tarafından aynen alınmış ve kendi görüşü gibi sunulmuştur. İkinci bir konuda Kopernik’in bu teoremleri kullanmış olmasına rağmen, onların ispatını gösterememiş olmasıdır. Öyle ki 17. yüzyılda Kepler, hocasına yazdığı bir mektubunda teoremi Kopernik’in niçin ispatlamadığını sormaktadır.Bu hususlar 1969, 1973 ve 1974 yılında farklı bilim adamları tarafından da ortaya konulmuştur.

 

-  Bak bu büyük bir iddia… Sen koskoca Kopernik’ede sahtekâr diyorsun.

 

-  Ben burada hiçbir şey demiyorum, bunları söyleyenler batılı bilim adamları,bunlardan bir kaçını belirtmek yeterlidir sanırım. Prof. Dr. Edward S. Kennedy, Willy Hartner,  Prof. Dr. Noel Swerdlow. Farklı zaman dilimlerinde yaşayan bu bilim adamlarının mesleği Astronomi, matematik ve bilim tarihidir. Bu konuda yaptıkları çalışmalarda Kopernik’in yukarıda ismi geçen Müslüman bilim adamlarının yıllarca deneysel ve gözlemsel yaptığı çalışmaları ve sonuçları çalarak sanki kendi bulmuş gibi sunduğunu ortaya koymuşturlar.

 

Bu konu zaten bilim adamları tarafından kapanmıştır. Bunlar ile ilgili detaylı bilgiyi ilerde vereceğim. Bununla ilgili BBC televizyonu tarafından yapılan “Bilim ve İslam” belgeselindede anlatılıyor. Bu belgeselde sunucu bizimde bahsettiğimiz tüm hususları yerlerine giderek mekânları, araçları ve kitaplarınınorijinallerine ulaşarak belgeliyor ve ispatlıyor. İnternette “BBC bilim ve İslam” yazdığında hemen bu belgesel karşına çıkıyor. Ayrıca dikkatini çekmek isterim, İngiliz BBC gibi bir televizyon eğer bu hususlarda en ufak bir şüphe tereddüdü olmuş olsa idi, değil saatlerce belgesel yapmak buna bir dakika bile zaman ayırmazdı.

 

- Yahu arkadaş açık bir kapı bulamadımki Kopernik’i savunsam diyorum. Her neyse ama Leonardo da Vinci’yi görmezden geliyorsun. Döneminin düşünürü, ressamı, mimarı, mühendisi, matematikcisi, anotomisti, heykeltraşı, botanikcisi, jeologu…

 

-  Onu da bir sonraki haftaya konuşalım...

 

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz