“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

GERÇEK EVLİLİK-2

 

"Tatbikatta gerçekleşen insanlıktır. İnsanlık gerçekleştikçe güven artar, güven arttıkça saygı çoğalır. Böylece mazbut ailenin çevresine yaydığı görenekler, topluma örnek olur ve onlardan yetişen kuşaklar da örnek insanlar topluluğu meydana getirirler. İşte asalet denen mefhumda, aile kurallarının mazbutluğundan gelir. Asil aile, kendiliğinden olmaz. Kesin kararların uygulanmasıyla olur ve o ailenin ispat ettiği insanlık, yetişen bireylerin statüsüne asalet olgusunu da ekler.

 

Asil aileye mensup kişilerin, şu anlamsız devirde bile değerinin kaybolmadığı gözler önündedir. Hâlen yürürlükteki ailelerin üç-dört tür gidişatı vardır. İçinde insanlığı ispat eden, yani aile olduğunu gösterip kabul ettiren saygıdeğer aile, sadece sultani ailedir.

 

Bir ülkenin niceliğini bile ispat eden asil ailelerdir. Asil aile ise sultani diye adlandırdığımız kararlı, prensiplerine sadık olan eşlerin yuvasıdır.

 

İnsanlığını ispat etmek üzere kurulan ailede adap, terbiye, hayâ, ciddiyet o kadar önemlidir ki; özel olarak izlense dahi, çiftlerin ne zaman yatıp kalktıklarını sezmek, anlamak mümkün olmaz. Çünkü cinsiyet insana hâkim olamaz. İnsan, her şeyine hâkim olana denir. Her şeyine hâkim olan insanlar ise akla gelmedikçe (olmayan cinsiyeti) akıllarına bile getirmezler. Şayet akla gelirse en basit bir şey olarak aradan çıkarırlar. Bir de bunun aksine bakalım, evlendiler mi (sanki cinsiyet için evlenmişler)? Sanki bütün maksat oymuş akşamdan girerler odalarına. Tâ ertesi gün akşamlara kadar. Beş yaşındaki çocuklar bile ne yaptıklarını anlar. Sesleri, solukları, gülmeleri yani açık deyimle hayâsızlıkları, seks batağında çırpındıkları uzaklardan bile duyulur. Sözleri sohbetleri hayâsızlık üzerine olur. Davranışları, birbirlerine bakışları seks havasından başka olmaz. Rezilce bir hayat manzarasına bürünürler. Bir de o basit bir hisse kapılmayı kıymeti varmış havasına sokar, böyle pis şeyleri komşu hısım anlatır gezerler.

 

Bu tutumları gösterir ki, o çiftler insanlıklarını ispat edecek yuva kurmamış basit ailedir. Evet, ön ölçü budur. İnsanlığını ispat etmek için yuva kuran kişiler, hiçbir his ve isteklerine mağlup olmazlar, her an iradelerine hâkim olurlar.

 

Hâkimiyeti, o hâkimiyetin ciddiyetidir ki, insanlığı gösterir ve saygı getirir. İster büyüklerin evinde olsunlar, ister özel kendi evlerinde olsunlar fark etmez.

 

Akşam, yatsı namazı kılıp abdestli yatağa girmek, isterse gece birde yatılsın, yatağına insan abdestli girer ve sabah namazını vaktinde kılmak şartına riayet eder. Demek ki, sabah vaktinden daha bir saat evvel kalkmış, namaza hazırlanmıştır. İşte insanlığını ispat etmek amacını dayalı sultani aile kuralları irade hâkimiyeti ile ciddiyetten ayrılmadan her an uyanık ve diri olmakla başlamış olur.

 

İnsanlığını ispat etmek için evlenen eşler, birbirlerine karşı aynı sınavı vermekle amaçlarını gerçekleştirirler. Ciddiyetsizliğe, laubaliliğe, en ufak bir ihmale yer vermeden her an kendilerini birbirlerine göstermekle ciddiyet ve sadakat yarışına girmiş olurlar. Aksi hâlde, ciddiyet ipinin ucu elden bir defa kaçmaya görsün. Kaçtı mı, bir eş ötekinin bir ciddiyetsizliğini gördü mü; ona karşı saygısı bozulur. Ondan sonra da aralarındaki yarışma laubaliliğe dönüşür. Saygı bozulur, sevgi kalmaz ve sonunda yuvanın kıyameti kopmuş demektir.

 

Böyle bir olumsuzluğa kapı açmamak için; eşler, birbirlerinin onuruna, gururuna saygılı davranmak, ciddiyetine, titizlikle dikkat etmek zorunda olduklarını her an radyo ibresi gibi izler.

 

Başlangıçtan tutulan prensiplerini ciddiyetle ömür boyu devam ettirmek zorunluğunu bir an dahi unutmayan uygulayan çiftler, dünyanın en bahtiyar mesut çiftleridir.

 

Aile mukaddestir. Aile iki tarafında gerçek değerlerini korumak yeridir. İnsanların aile yuvası, insanlığın mukaddes ve gerçek emanetlerinin binasıdır. Buna son derece önem vermeyen kim olursa olsun basittir, hiçliğe düşmeğe mahkûmdur.

 

Baştan bu gerçeklere göre kararlar alınır. Duyumsal, kutsal, maddesel insan hayatına ait bütün inceliklerin, yarış hâlinde tatbike koyulacağı yer insan yuvasıdır.

 

Aile kuralları insanın gerçekçiliği, ciddiyeti gibi öz yapı güdümlerine uygun yaşamaktan başka bir şey değildir.

 

Bu doğrultuda olarak, erkek kuracağı aile için prensip kararları alır. Aldığı bu kararlarla bir kararname oluşturur."

 

Devam edecek...

                                                            

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz