“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

GERÇEK EVLİLİK-1

 

 Bütün incelikler insanın insanlık gücünü ve sahiplik yeteneğini kaybetmeyip artırmak; insanın, kendi insanlığına olan inancını güçlendirip mükellefiyetini geliştirmek, hâkimiyetiyle sahiplik gerekliliklerini yeter derecede sürdürmek içindir.

 

İnceliklere titizlikle riayet edilmezse insanın kendi insanlığına inancı ister istemez azalır. Bu azalmayla da insan bir gün kendi insanlığını bile unutur hâle gelir.

 

Unutmak veya unutmamak insanın özüyle alakalı bir durumdur. Bazı insani değerler göz ardı edildiğinde, "Ben insanım!" diyenlerin gün geçtikçe hayatının bütün davranışlarında hayvana benzediği gözden kaçmaz.

 

"İnsan hayatının insanca olması şarttır." ilkesinden hareketle diyoruz ki, insanın meyvesi ortaya koyduğu icatlarıdır. Bu da insanın akli melekelerinin bir gereğidir. Bu da sürekli ortaya çıkan bir durum değildir. Bazen tesadüfler bile onun yardımcısıdır.

 

Bütün bu olurların ötesinde, insan olarak yaşamanın ayrıntılarıyla belirlenmesi zorunludur. İnsan hayatına kişinin başarılarıyla maddi ve teknik olanaklarıyla bakmanın yanında toplumsal statüsü, bireylik özellikleri de önemlidir.

 

Özel hayat ise başlı başına bir konudur. Evlilik müessesesiyle başlayan bu özel hayat olgusu bireyselleşmenin temel olgularındandır. Aile kurmaktaki amaç, insanlığı ispat etmektir. İnsan, yuvasını kendi insanlığını ispat etmek için kurar. Onun içindir ki, evlenme çağına gelmiş olan birey kendisini daha açık, daha kesin, daha geniş nasıl ispat edebilecekse ona göre kararlar alır. Evlenmedeki amaç, her bakımdan insanlığını ispat etmek olduğu gibi, kendisini ve eşini de aynı kategoriye koyup insan olarak ortaya koyacak davranışları da sürdürecek kararlar almaktır.

 

Alınan kararları eşler beraber uygular. Uygulanan kararlar, prensipler, uygulandığı nispette o ailenin insanlığındaki ağırlık ortaya çıkar ve herkes o ailenin insan vasıflarının ağırlığını kabul etmek ve saygı duymak zorunda kalır.

 

Baştan insanlığını ispat edeceği biçimde; kararı, prensibi, planı çizilmemiş ailenin kesin çizgileriyle ispat edeceği insan yuvası olamaz. Karar, prensip yerleri boş olduğu için yabancı görenekler ve birtakım bocalamalar girer. Sonra onları temizleyip insanlığı ispat edecek ağırlığı bulmak ve göstermek mümkün olmaz.

 

Kadın, insanlığı tamamlayıcı olduğu kadar, erkek de insanlığı tamamlayıcıdır. Eşler birbirlerine sadık ve uygun olduğu nispette baştan alınan kararlar gerçekleşir. İnsanlık, bütün hatlarıyla böylece tebarüz eder.

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz