“Haysiyetperver insan küre-i arzdan
değerlidir. ”

FİKRİMİZ AÇISINDAN DAYANAK

 

 

 • Kendini gövde sanan bir zihniyetin içerisinde imkân yok ki manevi ihtiyaçlar duyup karşılanamaz. Bu yolda dayanak Allah (c.c.), yön de Peygamber Efendimizdir (sav). Bizim, değerleri içten duyup, değerini kesinleştirene kadar, peygamberimizin emirlerine kayıtsız şartsız uymamız gerekiyor, tabi dünya ve ahiret saadetler sürmek istiyorsak. Peygamber Efendimizi (sav) ve Onun yolundan gelen gerçekçileri anlayabilmemiz için de öncelikle bu yolu kesinleştirmemiz gerekiyor.

 

 • Ancak dayanağı Allah (c.c.) olan kişi huzur bulabilir. Dayanağı Allah olmayanlar, insanı küçültürler. Dayanağı Allah (c.c.) olan kişi ise insanı yüceltir. Herkes dayanağı ile övünüyor. Adamın 10 tane fabrikası var, ona dayanmış ve övünüyor. Senin etkilenmemen ve yıkılmaman için en büyük ve yıkılmaz bir dayanak olan Allah’a (c.c.) dayanman gerekiyor.

 

 • Allah’a (c.c) dayanmayan insanın sevgisi, saygısı, inanı, güveni hep karşıyı esir etmek içindir. Allah’a (c.c) dayanan insan karşısındakini hür, gür, özgür ve gerçekten insan olarak görmek ister. Gerçekçilerle dost olmak bu sebepledir ki dünyanın en zor işidir. O, senin her yönden sağlam, hükümlü ve güvenilir olmanı istiyor. Sen de onun niyetini anlarsan ona göre konum alır, gerekliyi yapar ve aldanmazsın.

 

 • Aklın çalışması, ancak aklı çalışan bir gerçekçi insan ile ahbap olunmasına bağlıdır. Bu gerçekçi insanı seven ve onun aklına dayanan kişinin aklı çalışır.

 

 • İnsanların dini, imanı iktisat olmuş. Herkes çocuğunu doktor, mühendis veya geliri yüksek bir mesleğe yönlendiriyor. Böyle olursa çocuklar çok para kazanacaklar, iyi giyinip, iyi yiyecekler, gövdesel olarak rahat yerlerde yaşayacaklar. Hayat sadece maddeden ibaret mi? Paraya bu kadar dayanan kişi sahip olduğu imkânları insanlığın saadetine nasıl kullanacak, sevgiyle nasıl yaşayacak?

 

 • İnsan günlük hayatta öyle bir koşuşturmaya giriyor ki günde beş dakika bile Allah’ı (c.c.) düşünemiyor. Biz insan yüce derken Allah’ın (c.c.) insanı yüce diyoruz. Allah’a (c.c.) dayanmadan nefsini yüceleştirirsen bundan büyük gaflet olamaz. Yeri geliyor bir sivrisineğe bile güç yetiremiyoruz. Allah (c.c.) senin bir hassasiyetini alırsa, çarpılır kalırsın. Ha ağzın gözün yamulmaz ama daha kötüsü olur. Hayvandan da beter yaşar yere gelirsin. Onun için kendini araya sokma. Allah’a (c.c.) dayanan kişi ben yaptım, ben ettim der mi? Burada ortaklık yok mu? İşte bizim çalışmamız kalpten, kibri ve küfrü atma çalışmasıdır. Bize “Ne oldu, Türkiye’yi kurtardınız mı, çoğaldınız mı?” diye soruyorlar. Söyle bakalım sen insanlara ne götüreceksin? İşte biz olgun ve kâmil insan olmaya çalışarak, insanlara insanlık meziyetleri olan samimiyet, güven, mertlik, namus, şeref, cömertlik, paylaşma gibi değerleri götürmeye çalışıyoruz.

 

 • İnsan ilişkilerinde bazı ilkeleri uyguluyor olman ve bundan da hoşnut olman iyidir ama bu, senin Allah’a (c.c.) iman ettiğin anlamına gelmez. Bunlar seni ebedi huzura götürmez. Nihayetinde ihtiyaçlarından bir kısmını karşıladın demektir. Biz, esas bizi var eden, yaşatan dayanağımız olan Allah’a (c.c.) iman etmeye gideceğiz ki, hiç kimseden, hiçbir sahada, hiçbir şey beklemeden yaşayacak bir güce ulaşalım. Demiyoruz ki öbürleri yapılmasın. Ama sadece duyumsal âlem yetmez. Senin gerçekten güç sahibi olabilmen için Allah’a (c.c.) dayanman lazım. Bunun için de işe kendini tanıyarak başlayacaksın. Çünkü senin özün, senin derinliklerin, her şeyden daha değerli. Sen Allah’ın insanısın, Allah (c.c.) indinde sen çok değerlisin. İşte bu değeri sen de kendine vereceksin. Onun için de yaratılışını temel kabul et ve seni bu değere ulaştıracak kişilik çalışmasını ve kişilik eğitimcisini çok ciddiye al.

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz