“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”

Uçak Gemisi Batıran Teğmen Mustafa Ertuğrul

 

        

Dünya askeri tarihinde ilk defa olarak bir uçak gemisi batıran Türk subayıdır. Resmi kayıtlara göre 1. Dünya Savaşı’nda aralarında kruvazör, zırhlı, hücumbot, uçak gemisi gibi irili ufaklı 200 civarı düşman tekne ve gemisini batırmıştır.

 

Meis Adası’ndaki itilaf devletlerinin gemileri bu adayı bir transit liman olarak kullanıyor ve özellikle Fransız gemileri tüm sahil kasabalarını ve sivilleri hedef alıyordu. Bunun üzerine Teğmen Mustafa Ertuğrul 4 adet 7,7'lik dağ topu ve 30 askeri ile Kaş’a intikal ettirilir. Meis Adası limanının tam karşısındaki buruna 4 sahra topunu yerleştirir. İlk hedef 120 metre boyunda ve 6 deniz uçağı taşıyan İngiliz bandıralı uçak gemisi Ben My Chree’dir. İngilizlerin hayaline bile gelmeyecek bir iş yapar Mustafa Ertuğrul. Tam 4 adet cılız topun ateşiyle İngiliz uçak gemisinde büyük hasar verir ve Ben My Chree 36 dakikada sulara gömülür. Dünya savaş tarihine genç teğmen ilk defa olarak uçak gemisini  batıran kişi olarak geçer.

        

Müttefik deniz kuvvetleri, Akdeniz’deki en önemli silahlarından olduğu için öfkelidir. Türk kıyılarını sürekli top atışına tutar; Mustafa Ertuğrul yeni bir plan yapar. Bu sefer Ağva Koyu’na bataryasını yerleştirir. Amaç, emrine verilen bir yelkenli ile bu gemileri limana sokup avlamaktır. Görevli yelkenli, kaçıyor gibi yapıp koya girer. Peşinden   Paris II ve Alexandra kruvazör girmesiyle bataryanın atışları başlar. Paris II 18 dakikada batar. Alexandra ise son anda kaçar. Batan gemideki düşman askerleri kurtarılır.                      

 

Hatıralarında bu anı, Mustafa Ertuğrul anlatır.  “Yaralıların ihtimamla yaraları sarılarak köye nakledildi. Azami şefkat ve merhamet karşısında şaşıran bu zavallılar yüzlerimize tuhaf tuhaf bakıyorlar, içlerinde bulundukları sıcak muhite inanamıyorlardı. Yaraları sarmak için malzememiz ve bilhassa sargı paketlerimiz yoktu. Bu bedbahtların yarasını sarmak için bataryam kahramanlarından bazıları, sanki kendilerini öğretilmiş gibi üst gömleklerini çıkarıp parçaladılar, onların yaralarını sardılar. Bazıları kaputlarını, bazıları ceketlerini çıkarıp, çıplak olan Fransız neferlerine giydirdiler. Büyük Türk neferinin gösterdiği bu ulvi cenap karşısında mütehassis olan esirler ağlayarak neferlerimizin boynuna sarılıyor yüzlerini gözlerini,öpüyorlardı. Mustafa Ertuğrul’un attığı bir top Paris II gemisindeki Fransız bayrağına isabet ettiği için gemiden kurtulan Fransız kaptandan özür diler. Akşam bu zaferi kutlayalım diyenlere de “Başkalarının mutsuzluğu bizim mutluluğumuz olamaz” diyerek bunu kabul etmez.

 

Bu olay üzerine Müttefik gemileri kıyılardan uzaklaşarak top menzili dışına kaçarlar. genç teğmen menzil dışında seyreden, Alexandra adlı savaş gemisi için dahiyane bir tuzak kurar. Bir yelkenlinin iç tahtaları sökülerek buraya patlayıcılar döşenir, tahtalar tekrar çakılarak portakal sandıklarına tuzaklama yapılır. 8 Mart sabahı Aleksandra'nın ortaya çıkışıyla plan da işlemeye başlar. Fransızlar portakal sandıkları ile dolu bir tekneyi ele geçirdikleri için mutludurlar. Gerekli kontrolleri yapıp bir tehlike olmadığına hükmedince portakal sandıkları vinçle gemiye alınmaya başlar. Son sandıkla birlikte büyük bir patlama meydana gelir ve gemi yan yatarak kısa sürede batar.

        

Fevzi Çakmak’ın isteği üzerine anılarını ve gemilerin batırılışını kaleme alır fakat bunları yayınlamaz. Paşa, “Türk yarattığı harikaları sadece vazife olarak yapar ve onu mütevazı bir şekilde sır olarak saklamaktan zevk alır.” der. Mustafa Ertuğrul’un anılarına 1995 yılında bir deniz araştırmacısı tarafından ulaşılır ve “Ben bir Türk zabitiyim” ismiyle yayınlanır.

 

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz