“İnsan hayatı güven üstüne
kurulmuş bir saraydır. ”
 • BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİ 23 Nisan 2012
  Tahmin edileceği üzere içinde bulunduğumuz bugün de, bahsini ettiğimiz önemli hadiselerden birisi cereyan etmiştir. Hem de etkisi ve önemi bugünlerde daha da bir ortaya çıkan bir kurum İnşaallah bir daha yıkılmayacak şekilde dedelerimiz tarafından hayata geçirilmiştir.
 • TARİHTEN ŞANLI BİR SAYFA …ÇANAKKALE 18 Mart 2012
  Yer yüzündeki her milletin, mutlaka geçmişinde övüneceği günler, gençlerine örnek göstereceği kahramanlar vardır. Özellikle mevzu bahis, hem yaşadığı cografya hem de geçmişte içinden geçtiği hareketli günler nedeniyle Türk Milleti olunca, yeni nesillere örnek olarak gösterebileceği bir kaç kahraman ve önemli günden ziyade, bunlar gibi yüzlercesini şanlı tarihinin içinde barındırmaktadır.
 • Tarih Büyük Bir Lider Gördü 10 Kasım 2011
  Tarihte bazı insanlar vardır, bütün millet fertlerinin ‘ tamam bu sefer buraya kadarmış, artık buradan çıkış yok’ dedikleri anlarda; bu lider insanlar, yine derinliklerinde milletinin yüceliğine iman etmesinin gücüyle, imkansız gibi görünenlerin imkan dahilinde olduğunu, kendi milletine göstermesini başarabilmişlerdir.
 • Türk Milletine En Çok Yakışan Siyasi Sistem 29 Ekim 2011
  Tarih boyunca milletler içinde belki de en hareketli ve tekamüle açık millet Türk Milletidir. Yaklaşık dört bin yıılık tarihinde, Orta Asya sınırlarında başlayan macerasını Anadolu ve hatta Avrupa kıtasının topraklarına kadar sürdürmüş, bu uzun ve maceralı yolculukta bağımsızlığından bir an bile vazgeçmemiştir.
 • Türkün Bağımsızlığına Olan Düşkünlüğü 30 Ağustos 2011
  İnsanlığın yeryüzünde ilk var olduğu andan beri meydana getirdiği en büyük sosyal gelişimlerden birisi Devlet mekanizmasını hayata geçirmek olmuştur. Çünkü devlet kurumundan mahrum olan kabileler, topluluklar, anarşi ve kargaşa içinde yaşarken; devlet organına kavuşmuş topluluklar belli bir düzen, nizam ve kaide kurallarının çatısı altında hür ve düzenli bir yaşama kavuşmuşlardır.
 • Her Konuda En İleride Olacağız 09 Ağustos 2011
  “Bize göre savaş; barışa el uzatmaktır.” Onun için bayram savaştan başlar bu konuda güç kalbimizin derinliklerinden alınır. Çocuklarımızı (kızlarımızı ve oğullarımızı) birer ev kadını ve ev erkeği yetiştirdiğimiz kadar. Birer muharip olarak yetiştirmemiz şarttır.
 • Milleti Adına Yaşayan İnsandır 12 Hazıran 2011
  İnsan bir bütündür. Şahsı ile, ailesi ile, çevresi, toplumu, vatanı, milletiyle bir bütündür. Bir insan en azından bir millettir. Bir insanın en azından evi vatanı, ailesi ise milleti olmalıdır. İnsanın; her yerde her sahada, her zaman övünçle yaşayabilmesi için kendisini, işini ,ailesini arkadaşlarını, yurdunu ve milletini, kendisiyle ilgili, benim dediği ne varsa hepsini en güzel ve en mükemmel bir yere ulaştırmak, en önde ,öncü ve örnek yapmak zorunluluğu vardır.
 • Türk Toplumunda Değerlerin Önemi 31 Mayıs 2011
  İçinde yaşadığımız toplumu tanımak, o toplumdan neler alacağımız ve kişiliğimizin nasıl şekilleneceği açısından son derece önemlidir. Türk milleti geçmişten günümüze değerleri ile yaşayan ve gündelik yaşayışta da o değerlere önem veren bir millettir. Zaten millet denince de akla belli değerler etrafında birleşmiş, o değerleri benimsemiş insan topluluğu gelir.
 • ÇANAKKALE RUHU 18 Mart 2011
  İnsanoğlu yaşadığı dünyayı ister bir bozgun yerine çevirebilir, isterse güven ve huzurla yaşayacağı bir nizama sokabilir. İşte Türk Milleti tarihi hadiselerin devamlı gösterdiği üzere, Yüce Yaratıcı’nın kendisine bahşettiği fıtrat icabı, bu nizama sokma işini tarihin çeşitli safhalarında layıkıyla başarmasını bilmiştir.
 • Milli Hedefimiz 13 Mart 2011
  Biz Türklerin yeri, dünyada öncülük ve örneklik etmektir. Bunu gerçekleştirmek her Türk’ün vazifesidir. Bu yolda, eline aldığı işleri dünyada en güzel ben yapacağım deyip yarışmayan, milli şahsiyet iddia edemez ve ben Türk’üm diyemez.
 • Allah Bize Yardım Ediyor… 05 Aralık 2010
  Mazhar Müfit Kansu anlatıyor: “Ekmekçiye bile verecek paramız kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa ile bu ciheti görüşürken bulduğum çareleri eskisi gibi kabul etmedi. Ve yarı geceye kadar hep düşündük ise de para tedariki hususunda bir karara varamadık...
 • Kararlı Bir Lider 08 Kasım 2010
  Tahsin COŞKAN, o zamanın genç bir ziraat mühendisi. Atatürk, “Gel Tahsin seni bir yere götüreceğim, fikrini almak istiyorum” diyor. Giderler, gösterdiği yere bakar Tahsin Bey. Bataklık, sivrisinek salgını, hayvan leşlerinin olduğu bir arazidir. “Ya paşam hayrola” der. Atatürk, “Buraya bütün masrafı cebimden olmak üzere bir orman çiftliği yapmak istiyorum” der. Tahsin Bey, “Ya paşam buranın ıslahı ya sizin paranızı tüketir ya da zamanınızı, neden bu kadar mümbit topraklar varken gelip de burayı tercih ettiniz?” der.
 • Kurtuluş Savaşından Etkileyici Sahneler 12 Eylül 2010
  Kolbaşı, “Sağ ol oğul” dedi, elindeki sapayla öküzünü dürttü. Kağnılar tekerleri inleyerek kımıldayıp yürüdüler. Kağnıcıların hepsi kadındı. Yalnız 3. kağnıyı 12 yaşındaki bir erkek çocuk yediyordu. Kadınlardan biri hamileydi. Yedinci kağnının yanında yürüyen sırım gibi genç kadının ayakları çıplaktı. Bazı kadınlar bebeklerini torbalayıp sırtlarına bağlamışlardı.
 • Türk Milli Şahsiyetini Dünyaya Kabul Ettirmek İçin Yaşar 29 Ağustos 2010
  Bu konuda Türk ile ötekileri, ayrıntılarıyla yavrularımıza tanıtmak gerekir. Yavrularımız ve biz tarihler boyunca Türk’ten başkasının Türk’e düşman olduğunu iyice anlamak ve anlatmak zorundayız.
 • Siftah Ettim 02 Ağustos 2010
  Fatih Sultan Mehmet, bir gün kıyafet değiştirerek şehirdeki yiyecek maddelerinin kontrolü maksadı ile çarşıya çıktı. Bir dükkana girdi. Selam verdikten sonra:

ORTAK EĞİTİM PLANI

GÜVENİLİR ÇOCUK

KÜTÜPHANE

 • Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
  Tanıdığım Yönleriyle A.K.D
 • Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
  Gerçek ve Diri İnsan Kime Diyoruz?
 • Ciddiyet
  Ciddiyet
 • Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
  Gerçek Maneviyat ve İnanç Temelleri
 • Güçlenme Yolu
  Güçlenme Yolu
 • Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
  Güçlü Olmak İçin Seçilecek Yol
 • İnanç ve Takdir
  İnanç ve Takdir
 • Ne Arıyoruz?
  Ne Arıyoruz?
 • Niçin Özden?
  Niçin Özden?
 • İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
  İnsana İnsanı Tanıtıyoruz
 • Sevgi
  Sevgi
 • Güven
  Güven
 • Hedef Gerçek İnsan
  Hedef Gerçek İnsan
 • İşte Halimiz
  İşte Halimiz